Svenska Jiujitsuförbundet

1971 den 4 januari ombildades Svenska Jiujitsuföreningen, som startats 1970 av Kurt Durewall tillsammans med Fritz Schubert och Marja Nilson, till det fristående Svenska Jiujitsuförbundet.
Förbundsordförande blev Fritz Schubert, sekreterare Marja Nilson och Riksinstruktör Kurt Durewall.

Jiujitsu enligt Durewall-systemet är en självförsvarsform, som utformades av Kurt Durewall på 1950-talet. Durewall skapade då ett unikt system för effektivt självförsvar som ändå ryms inom det svenska rättsväsendet. Strävan ligger i att kunna försvara sig effektivt och ändå hålla sig inom de etiska och juridiska gränser, som beskrivs i förbundets EMJ-regler.
Vi kan riskera att bli åtalade och dömda för misshandel om vi skadar någon. Även om det sker i självförsvar. Alla har rätt att försvara sig. Genom att träna Jiujitsu enligt Durewall-systemet får man ett redskap att försvara sig med, om man skulle behöva. Det innebär att man har goda chanser att göra det utan att skada sin angripare.
att undvika att skada sin angripare har även fördelar i form av att man undviker att trappa upp situationen, vilket lätt händer om man tillfogar smärta. Denne blir då i många fall ännu mer aggressiv. Kan man undvika detta har man mycket större chanser att lugna ner situationen och därmed också större möjlighet att komma undan oskadd.

Om Jiujitsu

Jiujitsu översatt till svenska betyder “mjuk teknik”. Mjuk teknik innebär att man med mindre kraft övervinner större kraft. Exempelvis genom att vara “följsam” eller “ge vika för att vinna”, alternativt gå runt angriparens kraft. Detta stämmer väl överens med huvudprincipen, som tillämpas av Durewall-systemet.

“att med
minsta möjliga kraft,
nå största möjliga effekt,
utan att förorsaka
smärta eller skada.”

Kurt Durewall

Ganso Kurt Durewall, 1924-2013
Den moderna jiujitsuns upphovsman och grundare
av Svenska Jiujitsuförbundet
En modern legend (1924-2013, 89 år) och mannen bakom den moderna jiujitsun.
Likaså utformare av den moderna arbetsmetodiken som benämns Durewall-Metoden.
Innovatör i ergonomi och konflikthantering.
Riksinstruktör i Svenska Jiujitsuförbundet 1971-2011 med graden 10 Dan jiujitsu. Numera titulerad “Ganso” vilket är japanska för “Grundare”

Från Kurt Durewalls hemsida:

SJÄLVFÖRSVARET JIUJITSU

Vad menar jag med självförsvar?
Först och främst är det att kunna skydda sig själv mot angrepp med hot och våld.
Dessutom att kunna bistå andra vid sådana angrepp.
Vem angriper?
Det kan vara oprovocerad från en okänd och det kan vara rånare, berusad, en sjuk människa eller någon som vill dig illa för en inbillad eller verklig oförrätt.
Varför välja jiujitsu?
Det finns många metoder att välja bland när det gäller självförsvar varvid så gott som alla bygger på att möta våld med mera våld, kraft med mera kraft. Därmed används brutala försvar under mottot att – angriparen får skylla sig själv.
Vår jiujitsu = mjuk teknik, utgår från att klara angripande kraft utan att öka sin egen kraftinsats. Likaså att inte bygga på tillfogandet av smärta eller skada.

När skapades jiujitsu?
Första gången en människa flyttade sig åt sidan vid ett angrepp från en annan människa användes självförsvar med jiujitsuns princip mjukhet – att ge vika för att vinna.
Sedan har självförsvaret bearbetats av många länders invånare, men det har framför allt varit japanerna som systematiserat träningsmetoder, principer och tekniker. Slutligen har jag moderniserat jiujitsu och framför allt utökat principerna och vikten av att utgå ifrån dem.

Hur ska jiujitsu användas?

Så här lyder Durewall-jiujitsus ideologi och slogan:

”att med
minsta möjliga kraft
nå största möjliga effekt
utan att förorsaka
smärta eller skada”

Detta innebär en human, men ändå effektiv jiujitsu. Durewall-jiujitsu har moderniserats för att kunna passa in och användas i vårt samhälle. Utvecklingen här har också lett till ett system för starkt förbättrad arbetsteknik (ergonomi) som mottagits mycket väl förutom i Sverige i ett flertal länder över hela världen.

Vilka lär ut Durewall-jiujitsu?

Det är Svenska Jiujitsuförbundet som är de enda som behärskar detta. De har välutbildade instruktörer i de föreningar som finns runt om i Sverige och även i Norge. På sitt program har SJF utbildning för barn, ungdom, äldre och specialkurser för kvinnor och pensionärer. Dessutom ergonomi som passar inom alla yrkesområden.
Det är en unik självförsvarsform upplagd på principer som är användbara dygnet runt i både självförsvar och självskydd. Där finns med en pedagogik och metodik som gör inlärningen rolig, intressant och som är mer bestående än sedvanlig teknikinlärning.

Mer finns att läsa på www.sjalvskydd.org