Kihon har fått nya graderingstillstånd!

Efter hu00e5rt arbete har Kihons grundare och huvudtru00e4nare, Martin Carlstedt,u00a0erhu00e5llit certifikat att gradera barn och unga till 1 mon (brunt bu00e4lte) enligt Svenska Jiujitsufu00f6rbundets graderingssystem.

n

n

n

1 mon u00e4r den hu00f6gsta graderingen som barn kan erhu00e5lla innan de gu00e5r u00f6ver till Kyu-graderingen (vuxensystemet).

n

n

n

Pu00e5 bilden ovan u00f6verlu00e4mnar Riksinstruktu00f6r Benny Ericsson intyget till Martin under Rikslu00e4gret i Halmstad Oktober 2016.

n

n

n

 

n

n

n

Grattis Martin och Grattis Kihon!

n

n

n

 

n

n

ntryvigfx pills big penis where to buy have best male enhancement get pills natural penis how to