Styrelsen

Karlskrona Jiujitsuklubbs styrelse består av:

Martin Carlstedt, ordförande

Per Rovegård, kassör

Martin Andersson, sekreterare

Carlos Lazo, ledamot

Olivia Bacharach, ledamot