Våra principer

Våra tankar / tolkningar bakom huvudprincipen när det gäller självförsvar är:
att försvararen med minsta nödvändiga muskelanspänning skall nå önskad effekt i att skydda sig, frigöra sig eller i nödfall fälla, avvärja och ta kontroll över en angripare. Allt detta utan att bygga på tillfogandet av smärta eller skada.
Skillnaden mellan smärta och skada är oftast obefintlig i en konfliktsituation. Genom att använda våra principer skydd, balans, rörelse, bestämdhet, mjukhet och hänsyn kan vi följa huvudprincipens målsättning att utöva ett humant och “mjukt” försvar, vilket samtidigt är effektivt.

SJF:s huvudprincip är:

“att med
minsta möjliga kraft,
nå största möjliga effekt,
utan att förorsaka
smärta eller skada”

Dessa principer är anpassade att kunna användas i både självförsvar och
självskydd.

I jiujitsu är rätt arbetsteknik lika viktigt som inom belastningsergonomin.
Principerna kan tillämpas både i yrkesliv, vardagsbestyr och fritidssysselsättningar.

Skydd innebär att vi

– skyddar oss vid fysiska angrepp
– skyddar vår kropp mot felaktiga belastningar skyddar andra utsatta för hot och våld

Balans innebär att vi

– med minsta nödvändiga muskelspänning håller vår jämvikt
– använder rätt understödsyta
– strävar efter upprätta ställningar
– håller balansen under rörelse / förflyttning

Rörelse innebär att vi rör oss

– för att skydda oss
– för att använda mindre kraft i både ergonomi och självförsvar
– för att behålla balansen vid yttre påverkan
– för att förändra en konfliktsituation som uppstår
– för att försvaga en angripare genom obalansering
– för att angriparen ska slippa utsättas för smärta eller skada

Bestämdhet innebär att vi

– gör direktval av taktik och teknik
– gör våra tekniker målmedvetet med beslutsamhet och självförtroende
– använder koordinerade rörelser
– har full kontroll på angriparen under hela tekniken
– använder kraftfullt verbalt försvar

Mjukhet innebär att vi

– gör våra rörelser, arbetsmoment och självförsvar med minsta nödvändiga kraft
– övervinner krafter och tyngder med egen minsta nödvändiga kraft
– i självförsvar avleder, använder elastisk blockering, följer med vid drag och tryck samt går runt kraften använder jagande- och kombinationsteknik i självförsvar

Hänsyn innebär att vi

– tar hänsyn till vår kropp
– använder försvar och styrkeinsats anpassat till angriparens ålder, kön och fysiska status
– tar humana, etiska och lagliga hänsyn till den som använder hot och våld mot oss och andra människor
– anpassar oss efter vilken typ av angrepp som sker